OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK Blog

UPORABNE POVEZAVE

UPORABNE POVEZAVE

  https://www.biblos.si/ (IZPOSOJA E-KNJIG) https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search (ISKANJE GRADIVA V COBISS-u) https://www.dobreknjige.si/ (IZBOR KNJIG PO PRIPOROČILU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC) https://www.mklj.si/ (SPLETNA STRAN MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA) https://www.bukla.si/ (KNJIGARNA BUKLA – MOŽNOST ISKANJA KNJIG GLEDE NA STAROSTNO SKUPINO...

KONTAKT

KONTAKT

Za izposojo ali kakršnekoli druge informacije sva dosegljivi po e-pošti in telefonu. E-naslov knjižničark: sandra.svetina@guest.arnes.si darija.burgar@guest.arnes.si Telefonska številka knjižnice: 01 47 00 410

URNIK KNJIŽNICE

URNIK KNJIŽNICE

              Urnik knjižnice za šolsko leto 2020/2021 je bil zaradi trenutne situacije s COVID-19 skrbno pripravljen. Urnik je prilagojen upoštevanju vseh priporočil NIJZ in hkrati omogoča vsem učencem...

UČBENIŠKI SKLAD

UČBENIŠKI SKLAD

Na OŠ Majde Vrhovnik deluje učbeniški sklad. Z učbeniškim skladom vsem učencem na šoli omogočamo brezplačno izposojo učbenikov, kar je sofinancirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Učenci učbenike prevzamejo v prvem...

KNJIŽNIČNI RED

KNJIŽNIČNI RED

Za uresničevanje poslanstva ter izvajanje nalog šolske knjižnice po Idejnem načrtu razvoja slovenskih šolskih knjižnic ima šolska knjižnica oblikovan knjižnični red, ki določa pravice in dolžnosti uporabnikov, izposojevalne roke, pravila obnašanja v šolski knjižnici,...