Na OŠ Majde Vrhovnik deluje učbeniški sklad. Z učbeniškim skladom vsem učencem na šoli omogočamo brezplačno izposojo učbenikov, kar je sofinancirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Učenci učbenike prevzamejo v prvem tednu novega šolskega leta. Učbeniki so že oviti.

Po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov je uporabnik sklada dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika. 

Na naši spletni strani http://www.os-majdevrhovnik.si/ imamo objavljene vse učbenike, delovne zvezke in potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali v tekočem šolskem letu. Učbenike učenci dobijo v učbeniškem skladu (tudi učbenike za neobvezne in obvezne izbirne predmete v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu), delovne zvezke (razen 1., 2. in 3. razreda) in potrebščine pa kupite starši.

Na seznamih so k učbenikom in delovnim zvezkom dodane tudi EAN kode, ki vam lahko pomagajo, da boste za svojega otroka kupili ustrezno gradivo.

 

Učbeniški sklad vsako leto poskrbi,

da učbenike res lahko imate učenci vsi.

Zato prosimo, da zanje lepo skrbite

in ob koncu leta urejene v sklad vrnite.

Če pa nezgoda se zgodi

in učbenik poškodbe utrpi, ali celo se izgubi,

ne pozabite tega nam povedati.

Veliko truda vsako leto vložimo,

da učbeniški sklad uspešno obnovimo.

Skrbnica učbeniškega sklada:  Sandra Svetina